| Главная | Бизнес |
НОВОЕ.. РАДИО Овидиополь-ИНФОРМ (тестовый режим (winamp))
/

Навигация
архив
гороскоп
Вход
Работа
обратная связь
Овидиополь
Объявления
поиск
сообщения
форум


/

Рассылка
Ваш E-mail:

Тип подписки:

Формат подписки:/

Мудрость
Нет содержания для данного блока.


/

Реклама
Логин

Пароль

Регистрация


/

/
Социальная защита населения: Проект регуляторного акта про порядок оформлення короткострокової оренди землі
Опубликовано 05/03/2008 от admin
Овидиопольский районный совет

Постійна комісія районної ради з питань економіки, міжнародних зв’язків, інвестиційної політики, розвитку підприємництва та регуляторної політики на своєму засіданні 03 березня 2008 року розглянула проект регуляторного акта про порядок оформлення короткострокової оренди земельних ділянок із земель,


що належать до державної та комунальної власності, а також аналіз впливу цього регуляторного акта. Прийнято рішення про оприлюднення цих документів з метою одержання від громадян зауважень і пропозицій, які слід направляти до 04 квітня 2008 року за адресою смт. Овідіополь вул. Леніна,169, районна рада.

Проект Регуляторного акта
про порядок оформлення короткострокової оренди земельних ділянок
із земель, що належать до державної та комунальної власності.

Цей регуляторний акт (надалі “Акт”) про порядок оформлення короткострокової оренди строком на 1 (один) рік земельних ділянок юридичними особами та СПД- фізичними особами приймається у зв’язку з виявленими порушеннями земельного законодавства, що виражаються у фактичному та безоплатному користуванні земельними ділянками підприємцями в період оформлення ними документації для надання їм в оренду земельних ділянок у разі розробки проекту їх відведення відповідно до ст.ст. 123, 124 Земельного кодексу України, та з метою недопущення безоплатного користування землею, поповнення місцевих бюджетів додатковими коштами в частині плати за землю.

Об’єктом оренди згідно цього „Акта” є земельні ділянки, на які необхідна розробка проекту їх відведення, рішення (розпорядження) про надання яких прийнято і якими фактично користуються юридичні особи та СПД- фізичні особи, в т.ч.:

1. незатребувані земельні частки (паї);
2. землі запасу сільськогосподарського призначення;
3. земельні ділянки під комерційними об’єктами (торгівельні павільйони, „батискафи”, контейнери та інш.);
4. інші земельні ділянки, на які не оформлено договір оренди земельної ділянки.

Необхідними умовами для надання земельних ділянок в короткострокову оренду строком на 1 (один) рік на підставі цього „Акта” є:
-проведення аукціону по набуттю права оренди земельної ділянки відповідно до ст. 16 ЗУ «Про оренду»;
-достовірні дані про юридичну особу чи СПД- фізичну особу;
-наявність плану розташування земельної ділянки (якщо на земельній ділянці відсутні споруди), складеного за матеріалами зйомки або обміру земельних ділянок (з прив’язкою до державних геодезичних знаків), з вказаними обмеженнями та сервітутами, узгодженого із землевпорядником сільської (селищної) ради та орендарем.

План розміщення земельної ділянки з будівлями та спорудами, які належать потенційному землекористувачеві, узгоджується із землевпорядником сільської (селищної) ради, сільським (селищним) головою, районним відділом містобудування та архітектури, районним відділом земельних ресурсів, районною санепідемстанцією;
-акт встановлення та погодження меж земельної ділянки, узгоджений із суміжними власниками (землекористувачами) земельної ділянки, сільською (селищною) радою, районним відділом земельних ресурсів.

На підставі зазначених документів приймається рішення сільської (селищної) ради (якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту), або розпорядження голови райдержадміністрації (якщо земельна ділянка розташована за межами населених пунктів) про надання вказаної земельної ділянки в короткострокової оренду терміном на 1 рік, в якому вказується:
-кому та для яких потреб надається земельна ділянка, її площа, склад угідь, умови надання, орендна плата, надходження орендної плати та інш.;
-одним із пунктів рішення або розпорядження на орендаря покладається обов’язок виготовити у встановленому порядку та визначений термін проект відведення земельної ділянки, отримання реєстраційної картки, державної реєстрації договору оренди.

На підставі вказаних рішень сільської (селищної) ради або розпорядження райдержадміністрації складається договір короткострокової оренди земельної ділянки, який реєструється за місцем прийняття рішення чи розпорядження.Земельні ділянки, оформлені в короткострокову оренду на підставі цього регуляторного акта, станом на 01 січня поточного року до обліку за статистичною формою звітності 6-зем не приймаються.

О.П.Стадник,
начальник відділу земельних ресурсів
в Овідіопольському районі

Аналіз впливу регуляторного акта
про порядок оформлення короткострокової оренди земельних ділянок із земель,
що належать до державної та комунальної власності.

1.Проблема, яку передбачається розв”язати шляхом регулювання.

Відповідно до чинного законодавства користування землею в Україні є платним. Однак, вимога до суб’єкта підприємницької діяльності оплатити за користування земельною ділянкою, наданою йому в оренду, законна лише після оформлення договору оренди земельної ділянки. Разом з тим, для заключення договору оренди земельної ділянки необхідно розробити проект її відведення, виготовити певну технічну документацію та узгодити її з відповідними державними органами. На це потрібно чимало часу та зусиль з боку суб’єкта підприємницької діяльності. На практиці часто виходить так, що останній вже користується земельною ділянкою, а сільська, селищна громада, чи районний бюджет не отримують кошти за землю, яка фактично використовується, і відсутні законні підстави для того, щоб зобов’язати підприємця платити за землю до завершення оформлення ним правовстановлюючих документів на земельну ділянку.Отже, недопущення неоплатного користування землею та потреба в поповненні місцевих бюджетів додатковими коштами в частині плати за землю і є проблемою, яку необхідно розв’язати.

2. Цілі регулювання.

Проект регуляторного акта розроблений з метою більш раціонального використання земель державної та комунальної власності району та отримання додаткових надходжень до місцевих бюджетів за фактичне використання земельних ділянок в період виготовлення юридичними особами та СПД-фізичними особами правовстановлюючих документів на землю.

3. Визначення альтернативних способів досягення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Обраний спосіб надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів в частині плати за землю не має альтернативи. Визначена діючим земельним законодавством вимога щодо виготовлення проектів відведення земельних ділянок потребує великого проміжку часу, на протязі якого земельні ділянки використовуються суб’єктами господарювання за призначенням , а кошти за оренду землі до бюджетів вони не сплачують.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Прийняття проекту регуляторного акта дозволить сільським, селищним радам та райдержадміністрації заключати короткострокові договори оренди земельної ділянки на термін не більше 1 року.

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного атка.

Прийняття проекту регуляторного акта відповідатиме реалізації єдиного порядку платного користування земельними ділянками та забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів, а також унеможливить ризики неоплатного користування землею.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Вигоди
Витрати
Сфера інтересів громади
Надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів та реалізація єдиного порядку платного користування земельними ділянками Додаткові витрати місцевих бюджетів відсутні
Сфера інтересів суб”єктів господарювання та громадян
Надає можливість використовувати земельну ділянку на законних підставах на період, необхідний для виготовлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Надходження додаткових коштів до місцевих бюджетів дозволить органам місцевого самоврядування більше та повніше реалізувати місцеві соціальні програми. Додаткові витрати відсутні

7. Термін дії акта.

Термін дії може бути обмежено при внесенні змін та доповнень до Земельного кодексу України в частині платного користування земельними ділянками державної та комунальної власності юридичними особами та СПД- фізичними особами в період виготовлення ними правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки.

8. Показники результативності акта.

Прийняття проекту регуляторного акта сприятиме унеможливленню ризиків неоплатного користування землею підприємцями та реалізації єдиного порядку платного користування земельними ділянками. Забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів та раціональне використання земельних ресурсів в районі.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень акта є високим.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів.

Базове відстеження результативності зазначеного проекту здійснюється до дня набрання чинності цього проекту шляхом збору пропозицій та зауважень до проекту та їх аналізу, а також наявних статистичних даних дії подібного положення за попередні роки.Повторне відстеження результативності зазначеного проекту здійснюється не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.Періодичне відстеження результативності зазначеного проекту здійснюється щорічно.У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акту, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

О.П.Стадник,
начальник відділу земельних ресурсів
в Овідіопольському районі
/

/
Связные ссылки
· Больше про Овидиопольский районный совет
· Новость от admin


Самая читаемая статья: Овидиопольский районный совет:
Проект регуляторного акта про порядок оформлення короткострокової оренди землі/

опции

 Напечатать текущую страницу  Напечатать текущую страницу

 Отправить статью другу  Отправить статью другу/

Связанные темы

Овидиопольский районный совет

       


Информация представленная на сайте является интеллектуальной собственностью ПО "АИСТ" и других указанных источников полученной информации.
Любое копирование, публикация, перепечатка или последующее распространение информации, в том числе, которое осуществляется любым иным способом, с использованием аналогичных и любых других средств,запрещается без предварительного письменного согласия со стороны ПО «АИСТ».
Разрешается цитирование информации с явным указанием ссылки на "Официальный информационный портал овидиопольского района"
Открытие страницы: 0.179 секунды