Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики Овідіопольської ї за
Дата: 12/01/2010
Тема: Овидиопольская районная государственная администрация


В 2009 році робота райдержадміністрації була спрямована на забезпечення виконання положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон).

Для приведення у відповідність до принципів державної регуляторної політики раніше прийнятих нормативно-правових актів, проведена робота з їх перегляду та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

З метою здійснення практики провадження державної регуляторної політики та підвищення рівня кваліфікації спеціалістів в 2009 році під керівництвом голови райдержадміністрації проведено семінар-нараду з питань впровадження регуляторної політики за участю заступників голови, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських та селищних голів.

Крім того, протягом року постійно надавались консультації розробникам регуляторних актів щодо вирішення ряду питань стосовно порядку прийняття регуляторних актів. 

Регуляторними органами району приділяється основна увага недопущенню необґрунтованого регулювання господарської діяльності, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторного акта.

У відповідності до Закону, органами виконавчої влади дотримується єдиний підхід до підготовки регуляторних актів. Протягом 2009 року райдержадміністрацією регуляторні акти не приймались.

З метою оприлюднення та доступу до нормативно-правових актів, які носять регуляторний характер створено реєстр діючих регуляторних актів. Зазначений реєстр розміщений на сайті облдержадміністрації у розділі «Регуляторна політика» на сторінці Овідіопольського району.

В реєстрі наведені терміни здійснених заходів з відстеження результативності регуляторних актів та заплановані терміни наступних відстежень.

Управлінням економічного розвитку райдержадміністрації щоквартально надається інформація до зазначеного реєстру.

Станом на 01.01.2010 року до реєстру діючих регуляторних актів прийнятих райдержадміністрацією увійшло 5 розпоряджень. Районна державна адміністрація проводила періодичне відстеження розпорядження від 23.01.2006 року № 52 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у Овідіопольському районі». Результати проведеного відстеження свідчать про скорочення терміну одержання дозволів, висновків, погоджень; зменшення витрат та часу суб’єктів підприємництва, пов’язаних з проходженням процедур щодо одержання документів дозвільного характеру.

Органами місцевого самоврядування в IV кварталі 2009 року проводилась робота з підготовки нових регуляторних актів. До кожного проекту регуляторного акта підготовлено аналіз регуляторного впливу і розміщено на сторінках газет району.

Аналіз регуляторної діяльності свідчить, що регуляторними органами району забезпечується дотримання вимог законодавства при розробці та прийнятті регуляторного акту.

Організаційні, інформаційні та навчально-методичні заходи проведені відповідними службами райдержадміністрації дозволили суттєво покращити стан дотримання вимог Закону при здійсненні регуляторної діяльності в районі.Это статья Официальный информационный портал Овидиопольского района.
http://www.ovidiopol.net

URL этой статьи:
http://www.ovidiopol.net/csaist.php?name=News&file=article&sid=1505